UWAGA!

Szanowni Uczestnicy,

informujemy, że dzięki dociekliwości jednego z uczestników, Adama Pietrzaka, został wykryty błąd w danych testowych do zadania drugiego, co mogło powodować błędne punktowanie rozwiązań tego zadania.

Dane testowe zostały już poprawione, a nadesłane do tej pory rozwiązania przeszły procedurę powtórnej oceny, co może spowodować zmiany w rankingu. Zachęcamy wszystkich zawodników do rewizji zgłoszonych rozwiązań.

Adamowi dziękujemy i gratulujemy czujności i wytrwałości, a wszystkich uczestników zachęcamy do zgłaszania wszelkich nasuwających się wątpliwości.

Za powstałe na wskutek naszego niedopatrzenia komplikacje serdecznie przepraszamy.

Organizatorzy.

Pierwsze zadanie opublikowane

Na stronie konkursowej SPOJ dostępne jest już pierwsze zadanie pierwszego etapu zmagań. Zadanie to ma na celu zapoznanie Was z systemem.

Przypominamy również, że aby wziąć udział w konkursie – zostać prawidłowo zakwalifikowanym do kolejnego etapu – należy zarejestrować się zarówno na SPOJ-u jak i na naszej stronie, co ważne używając IDENTYCZNEGO loginu. Osoby które jeszcze się nie zarejestrowały lub zrobiły to nie prawidłowo (niezgodność loginów) , a chcą brać udział w konkursie proszone są o jak najszybszą rejestrację.

Pierwsze zadanie już w poniedziałek 7 października!

W poniedziałek, 7 października, opublikujemy w systemie SPOJ nasze pierwsze zadanie eleminacyjne. Nie zdziwimy się, jeśli wyda Wam się proste – naszym celem jest tutaj raczej oswojenie Was z wymaganiami środowiska i procedurami rankingowymi, niż podnoszenie poprzeczki. Na to przyjdzie czas niebawem.

Przypominamy, że terminem nadsyłania rozwiązań do zadań tej tury jest data zamknięcia pierwszego etapu czyli 12 listopada 2013.

Trzymamy kciuki!

Tutorial SPOJ

1. Rejestracja

Klikając na stronie SPOJ w menu na przycisk ‘rejestracja’ przejdziesz do rejestracji.


Login, który tutaj podasz będzie potrzebny przy rejestracji na stronie konkursu (wiping.pl).

 

Jeśli Twoja szkoła znajduje się na liście podpowiedzi („instytucja/szkoła”) to ją wpisz, w przeciwnym wypadku pomiń to pole (zostaw puste).
Kolejnym polem na które powinieneś zwrócić uwagę, jest pole z domyślnym językiem programowania – nie oznacza to jednak, że tylko w takim będziesz mógł rozwiązywać zadania. Po poprawnym wypełnieniu powyższego formularza, rejestracja na SPOJ-u zostanie zakończona.

2. Zadania.

Zadania konkursowe będą umieszczane w zakładce ‘zadania’. O umieszczeniu nowych zadań, będziemy także informować na stronie konkursu (wiping.pl).


Po kliknięciu na nazwę zadania zostanie wyświetlona jego treść (zwróć uwagę na kod zadania, będzie on potrzebny przy zgłaszaniu rozwiązania).
Typowe zadanie składa się z:
– treści,
– wejścia (informacje, jakie twój program będzie dostawał na wejściu; będzie na nich pracować),
– wyjścia (to, co twój program na zwracać, wyliczać),
– przykładu (dane wejściowe + wyjście).


Pod każdym zadaniem umieszczona będzie informacja o językach programowania w jakich przyjmowane będzie dane rozwiązanie:

3. Zgłaszanie rozwiązania.

Aby zgłosić rozwiązanie, przejdź do zakładki ‘zgłaszanie’. Zostanie wyświetlony edytor, w którym możesz umieścić swój kod, bądź też załadować go z pliku:


Pamiętaj o wyborze języka programowania, w którym napisałeś kod. Upewnij się też, że został przepisany prawidłowy kod zadania. Po wpisaniu wszystkich informacji naciśnij przycisk ‘Wyślij’.

4. Sprawdzenie statusu rozwiązania.

Przejdź do strony ‘status’, aby podejrzeć postęp sędziowania twojego rozwiązania. Zobaczysz następujący rezultat:


Statusy z którymi najczęściej będziesz się spotykać:
– zaakceptowano (AC) – program wykonał się poprawnie i zwrócił poprawną odpowiedź,
– błędna odpowiedź (WA) – program wykonał się poprawnie, ale nie zwrócił prawidłowej
odpowiedzi,
– przekroczono limit czasu (TLE) – program skompilował i uruchomił się w prawidłowy sposób,
ale nie zakończył działania w wyznaczonym czasie,
– błąd kompilacji:


W takim wypadku, po naciśnięciu ‘błąd kompilacji’ zostaną wyświetlone informacje, jakie zostały zwrócone przez kompilator:


W tym przypadku poinformuje nas o braku średnika w 12 linii.

W razie wątpliwości link to dokładniejszych tutoriali:

>>Tutoriale SPOJ<<

Konkurs WI PING 2013 ROZSTRZYGNIĘTY!

20 kwietnia 2013 roku Wydział Informatyki gościł 24 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego PING. Uczestnicy finału zmierzyli się z pytaniami teoretycznymi i zadaniami programistycznymi. Tytuł laureata otrzymali:

 1. Przemysław Czarnota, uczeń klasy czwartej Technikum Elektryczno-Elektronicznego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie, nagrodzony nagrodą rzeczową w postaci zestawu Xbox/Kinect ufundowanego przez sponsora konkursu, firmę Microsoft,
 2. Konrad Piękoś, uczeń klasy czwartej w Zespole Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, nagrodzony nagrodą rzeczową w postaci tabletu Samsung GalaxyTab2 7.0,
 3. Adrian Nowakowski, uczeń klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, nagrodzony nagrodą rzeczową w postaci tabletu Lenovo IdeaPad A2107A,
 4. Damian Łączak, uczeń klasy trzeciej w Zespole Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, nagrodzony nagrodą rzeczową w postaci książki,
 5. Dariusz Roterman, uczeń klasy czwartej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach, nagrodzony nagrodą rzeczową w postaci książki,
 6. Sylwester Kowalczyk, uczeń klasy czwartej w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu,
 7. Michał Kutrzeba, uczeń klasy czwartej w Zespole Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy.

Organizatorzy konkursu wyróżnili również dwóch nauczycieli, których podopieczni stanowili dwie najliczniejsze grupy finalistów: p. Krzysztofa Klisia z Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy (5 finalistów, 3 laureatów) oraz p.Sebastiana Woźniaka z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu (4 finalistów, 1 laureat).

Laureaci Konkursu PING, zgodnie z Uchwałą Nr 133 Senatu ZUT, uzyskują maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji i plasowani są na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na Wydział Informatyki ZUT.

Pierwszych pięciu laureatów otrzymało nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy otrzymali upominki promocyjne. Fundatorem nagrody głównej był Microsoft. Współorganizatorem finału było Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Informatyki. W trakcie oczekiwania na wyniki uczestnicy finału zwiedzili laboratoria wydziałowe oraz serwerownię.

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

Galeria zdjęć.

Komunikat organizatorów konkursu PING

 1. Finał konkursu PING zostanie rozegrany 20 kwietnia 2013 roku (sobota) w godzinach od 10:00 do 18:30 (godzina zakończenia jest z oczywistych powodów orientacyjna).
 2. Dokładny harmonogram finałów oraz szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania opublikujemy w ciągu najbliższego tygodnia.
 3. Dla uczestników spoza Szczecina oraz jednego towarzyszącego im opiekuna zapewniamy i pokrywamy koszty noclegu z 19 na 20 kwietnia wraz z kolacją 19 kwietnia oraz śniadaniem 20 kwietnia. Wszystkim uczestnikom i opiekunom zapewniamy obiad w dniu 20 kwietnia. Osoby, które zechcą przenocować w Szczecinie do 21 kwietnia, proszone o wcześniejsze zasygnalizowanie tego faktu. Postaramy się przedłużyć Państwa rezerwację do tej daty, jednak zaznaczamy, że koszt dodatkowego noclegu pokrywacie Państwo sami.
 4. Prosimy macierzyste szkoły finalistów o nadesłanie drogą mailową na adres swernikowski@wi.zut.edu.pl najpóźniej do wtorku 9 kwietnia, do godz 12:00 (termin nieprzekraczalny!) potwierdzenia przybycia uczestników na finał. W mailu prosimy zawrzeć następujące informacje:
  – imiona i nazwiska finalistów deklarujących swoje przybycie,
  – imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego ich opiekuna,
  – orientacyjną godzinę przyjazdu do Szczecina w dniu 19 kwietnia
  (osoby przyjeżdżające)
  – chęć (lub jej brak) skorzystania z noclegu z 20 na 21 kwietnia (j/w)
  Brak takiego potwierdzenia będziemy rozumieć jako rezygnację z uczestnictwa w finale konkursu PING.
 5. Finał składać się będzie z dwóch niezależnych rozgrywek: konkursu wiedzy teoretycznej (test jednokrotnego wyboru) oraz konkursu programistycznego (trzy zadania do rozwiązania z użyciem języków C/C++/C# w środowisku MS Visual Studio). O ostatecznym miejscu w finale decyduje łączna liczba punktów uzyskana w obu rozgrywkach.
 6. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sławomir Wernikowski, e-mail: swernikowski@wi.zut.edu.pl