UWAGA!

Szanowni Uczestnicy,

informujemy, że dzięki dociekliwości jednego z uczestników, Adama Pietrzaka, został wykryty błąd w danych testowych do zadania drugiego, co mogło powodować błędne punktowanie rozwiązań tego zadania.

Dane testowe zostały już poprawione, a nadesłane do tej pory rozwiązania przeszły procedurę powtórnej oceny, co może spowodować zmiany w rankingu. Zachęcamy wszystkich zawodników do rewizji zgłoszonych rozwiązań.

Adamowi dziękujemy i gratulujemy czujności i wytrwałości, a wszystkich uczestników zachęcamy do zgłaszania wszelkich nasuwających się wątpliwości.

Za powstałe na wskutek naszego niedopatrzenia komplikacje serdecznie przepraszamy.

Organizatorzy.