Dziewiąta edycja konkursu WIPING – rozstrzygnięta!

Z radością i satysfakcją przekazujemy informację, że po przeprowadzeniu dzisiejszej rozgrywki finałowej w formie zdalnej wyłoniliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji konkursu.

Miejsce I, tytuł laureata i nagrody rzeczowe zdobył Damian Kurek z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy.
Miejsce II, tytuł laureata i nagrody rzeczowe zdobył Damian Figura z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy.
Miejsce III, tytuł laureata i nagrody rzeczowe zdobył Krystian Madej z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy.
Miejsce IV i tytuł laureata zdobył Bartłomiej Walczak z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach.
Miejsce V i tytuł laureata zdobył Aleksander Stanoch z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy.
Miejsce VI i tytuł laureata zdobył Jakub Jucha z Technikum Informatycznego SCI w Szczecinie.
Miejsce VII zdobył Juliusz Czechura z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy.
Miejsce VIII zdobył Filip Szyszko z V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Szczecinie.
Miejsce IX zdobył Jakub Kapłonek z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych im. ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i emocjonujący pojedynek. Dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi i książkowymi przekażemy do szkół.

Kwestia korzystania z materiałów pomocniczych

Drodzy finaliści,

wczoraj podczas spotkania padło pytanie odnośnie korzystania z materiałów przygotowanych samodzielnie, które stanowią pomoc w programowaniu. Komisja konkursowa ustaliła, że każdy, kto chce skorzystać z takich materiałów, musi je przekazać Komisji (najpóźniej do 26.04.2021 r.), która po ich zatwierdzeniu zamieści je w sekcji Pliki w grupie na platformie MS Teams. Natomiast dopuszczamy korzystanie z dokumentacji, która zawiera się wewnątrz IDE (nie wymaga otwarcia osobnego okna przeglądarki).

Zapowiedź finału

Drodzy finaliści!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że finał dziewiątej edycji konkursu PING zostanie rozegrany w formie zdalnej 28 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy MS Teams. Pod tym adresem znajduje się treść regulaminu finału — prosimy was o zapoznanie się z nim. Adres e-mail konta Microsoft i numer telefonu prosimy przysłać na adres wiping(at)zut.edu.pl najpóźniej do 18.04.2021 r. Spotkanie testowe odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. o godz. 19:00.

Roboczy harmonogram finału wygląda następująco:

  • 10:00 otwarcie finału, słowo od Dziekana Wydziału Informatyki
  • 10:15–10:45 rozegranie części teoretycznej za pośrednictwem platformy Quizizz
  • 10:45–11:00 przerwa
  • 11:00–11:45 pierwsza tura — publikacja pierwszego zadania i czas na jego rozwiązanie
  • 11:45–12:00 przerwa
  • 12:00–12:45 druga tura — publikacja drugiego zadania i czas na jego rozwiązanie
  • 12:45–13:00 przerwa
  • 13:00–13:45 trzecia tura — publikacja trzeciego zadania i czas na jego rozwiązanie
  • 16:00 ogłoszenie wyników finału

Eliminacje rozstrzygnięte!

Z przyjemnością informujemy, że tutaj dostępny jest już protokół potwierdzający wyłonienie 10 finalistów 9. edycji konkursu WIPING. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaciętą rywalizację, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Prosimy o cierpliwość, bowiem rozegranie finału planujemy na kwiecień roku 2021, zatem dokładne informacje dotyczące szczegółów organizacji finału pojawią się bliżej marca 2021 r.

Ogłoszenia drobne

Drodzy uczestnicy!

W poniedziałek zamieściliśmy ostatnie, czwarte zadanie drugiego etapu i czas nadsyłania rozwiązań do niego minie 21.12.2020 r. o godz. 12:00. Jednocześnie ponownie daliśmy możliwość zgłaszania rozwiązań do pierwszego zadania drugiego etapu z uwagi na obecną sytuację. Rozwiązania do tego zadania można nadsyłać do 22.12.2020 r. do godz. 23:59.

Drugie zadanie drugiego etapu

Drodzy uczestnicy, w poniedziałek 30 listopada 2020 roku o godz. 12:00 opublikujemy drugie zadanie drugiego etapu. Wtedy upłynie też możliwość zgłaszania rozwiązań do pierwszego zadania. Dwa pozostałe zadania opublikujemy kolejno 7.12.2020 r. i 14.12.2020 r.

Zdecydowaliśmy również, że do 30.11.2020 r. do godz. 12:00 możecie jeszcze dosyłać potwierdzenia – po tej godzinie ostatecznie zamkniemy listę uczestników konkursu.

Życzymy Wam powodzenia na drugim etapie!