Ostatnie zadanie pierwszego etapu

Szanowni Uczestnicy,

w dniu dzisiejszym kończymy publikację zadań konkursowych pierwszego etapu. Suma punktów wszystkich zadań to 28, co oznacza, że warunkiem kwalifikacji do etapu drugiego jest zdobycie 14 punktów i do dnia zamknięcia zgłoszeń, tj. 28 stycznia, osiągnięcie tego progu jest ciągle możliwe.
Zachęcamy do wzmożonego wysiłku!
Przypominamy również, że w procedurze kwalifikacyjnej będziemy brać pod uwagę wyłącznie tych uczestników, którzy dopełnili obowiązku rejestracji na stronie www.wiping.pl.
Powodzenia!

Zmiany w regulaminie konkursu

Szanowni Uczestnicy Konkursu PING,

serdecznie prosimy o ponowne zapoznanie się z Regulaminem konkursu , ponieważ wprowadziliśmy nowe, korzystniejsze dla Was zapisy. Prosimy o zwrócenie uwagi na punkty 8, 9 i 15 Regulaminu, które określają progi punktowe w kolejnych etapach konkursu oraz na punkt 16 Regulaminu, w którym jest mowa oprzywilejach dla laureatów konkursu PING.
Wprowadzone zmiany są jedynie uściśleniem poprzednich zapisów i nie zmieniają charakteru, ani trybu przeprowadzania konkursu.

Komunikat

Z przykrością informujemy, że wykryliśmy pierwsze przypadki plagiatów. Z jeszcze większą przykrością odkryliśmy, że w co najmniej dwóch przypadkach dotyczy to niedozwolonej pomocy udzielanej przez nauczyciela.

Przypominamy, że w myśl postanowień regulaminu takie postępowanie stanowi podstawę do dyskwalifikacji zawodnika. Informujemy, że zawodnicy, u których stwierdzono podobne przypadki naruszenia zasad fair-play nie zostaną dopuszczeni do drugiego etapu konkursu, a wszystkie wykryte plagiaty zostaną ujęte w protokole Komisji konkursowej. W przypadkach szczególnie rażących Komisja rozważy możliwość powiadomienia władz szkoły.
Z całą mocą podkreślamy, że naszym zamiarem jest premiowanie uczciwości i eliminowanie zachowań nagannych.

Wybierz informatykę już dziś!

Nie daj się wyprzedzić i już dzisiaj wybierz informatykę!  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało wyniki tegorocznej  rekrutacji na studia. Listę najczęściej wybieranych kierunków studiów  otwiera informatyka, która zanotowała jeden z najwyższych skoków popularności. W zeszłym roku wybrało ją 27625 kandydatów, w tym już  30639.
Nie daj się wyprzedzić innym i już dzisiaj zarezerwuj sobie  miejsce na Wydziale Informatyki – weź udział w konkursie PING !

Przeczytaj więcej