Etap pierwszy rozstrzygnięty!

29 stycznia 2013 roku komisja organizacyjna konkursu PING dokonała podsumowania wyników pierwszego etapu konkursów, czego efektem jest lista pięćdziesięciu uczestników wstępnie zakwalifikowanych do etapu drugiego.

Ich listę znajdziesz tutaj.
Aby dopełnić kwalifikacji, każdy z uczestników powinien:
  • wydrukować formularz dostępny tutaj,
  • wypełnić go odręcznie i potwierdzić zawarte w nim dane w sekretariacie Szkoły,
  • podpisać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (własnoręcznie albo  w przypadku niepełnoletniości uczestnika – przez upoważnionego opiekuna),
  • do dnia 18 lutego 2013 (decyduje data stempla pocztowego) przesłać oryginał formularza pocztą tradycyjną na adres:
                  Konkurs PING
                  Wydział Informatyki ZUT    
                  ul. Żołnierska 49
                  71-210 Szczecin
Dodatkowe przesłanie skanu formularza na adres wiping@zut.edu.pl nie jest konieczne,
ale uprości prace administracyjne.
Pierwsze zadanie drugiego etapu opublikujemy 25 lutego 2013 i tak, jak w etapie pierwszym, dniem ogłaszania treści nowych zadań będą zawsze poniedziałki.
Gratulujemy!