Drugi etap rozpoczęty!

Zmagania z pierwszym zadaniem drugiego etapu już trwają!

Przypominamy:

  • w tej fazie konkurs jest zamknięty, co oznacza, że dostęp do treści zadań oraz możliwość zgłaszania rozwiązań mają tylko zalogowani uczestnicy,
  • termin zakończenia zgłaszania rozwiązań do zadania nr 8 upływa 4 marca 2013 o godz. 11:59:59.

Pierwsze zadanie drugiego etapu

Szanowni uczestnicy!

W poniedziałek 25 lutego 2013 o godzinie 12:00 spodziewajcie się pierwszego zadania drugiego etapu konkursu PING. UWAGA! W odróżnieniu od pierwszego etapu, zadania będę dostępne tylko przez tydzień od daty publikacji – zgłoszenia do zadania nr 8 zostaną zamknięte 4 marca 2013 o godz. 11:59. Nie przegapcie tej kluczowej okoliczności!

Powodzenia!

Etap pierwszy rozstrzygnięty!

29 stycznia 2013 roku komisja organizacyjna konkursu PING dokonała podsumowania wyników pierwszego etapu konkursów, czego efektem jest lista pięćdziesięciu uczestników wstępnie zakwalifikowanych do etapu drugiego.

Ich listę znajdziesz tutaj.
Aby dopełnić kwalifikacji, każdy z uczestników powinien:
  • wydrukować formularz dostępny tutaj,
  • wypełnić go odręcznie i potwierdzić zawarte w nim dane w sekretariacie Szkoły,
  • podpisać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (własnoręcznie albo  w przypadku niepełnoletniości uczestnika – przez upoważnionego opiekuna),
  • do dnia 18 lutego 2013 (decyduje data stempla pocztowego) przesłać oryginał formularza pocztą tradycyjną na adres:
                  Konkurs PING
                  Wydział Informatyki ZUT    
                  ul. Żołnierska 49
                  71-210 Szczecin
Dodatkowe przesłanie skanu formularza na adres wiping@zut.edu.pl nie jest konieczne,
ale uprości prace administracyjne.
Pierwsze zadanie drugiego etapu opublikujemy 25 lutego 2013 i tak, jak w etapie pierwszym, dniem ogłaszania treści nowych zadań będą zawsze poniedziałki.
Gratulujemy!

Ostatnie zadanie pierwszego etapu

Szanowni Uczestnicy,

w dniu dzisiejszym kończymy publikację zadań konkursowych pierwszego etapu. Suma punktów wszystkich zadań to 28, co oznacza, że warunkiem kwalifikacji do etapu drugiego jest zdobycie 14 punktów i do dnia zamknięcia zgłoszeń, tj. 28 stycznia, osiągnięcie tego progu jest ciągle możliwe.
Zachęcamy do wzmożonego wysiłku!
Przypominamy również, że w procedurze kwalifikacyjnej będziemy brać pod uwagę wyłącznie tych uczestników, którzy dopełnili obowiązku rejestracji na stronie www.wiping.pl.
Powodzenia!

Zmiany w regulaminie konkursu

Szanowni Uczestnicy Konkursu PING,

serdecznie prosimy o ponowne zapoznanie się z Regulaminem konkursu , ponieważ wprowadziliśmy nowe, korzystniejsze dla Was zapisy. Prosimy o zwrócenie uwagi na punkty 8, 9 i 15 Regulaminu, które określają progi punktowe w kolejnych etapach konkursu oraz na punkt 16 Regulaminu, w którym jest mowa oprzywilejach dla laureatów konkursu PING.
Wprowadzone zmiany są jedynie uściśleniem poprzednich zapisów i nie zmieniają charakteru, ani trybu przeprowadzania konkursu.

Komunikat

Z przykrością informujemy, że wykryliśmy pierwsze przypadki plagiatów. Z jeszcze większą przykrością odkryliśmy, że w co najmniej dwóch przypadkach dotyczy to niedozwolonej pomocy udzielanej przez nauczyciela.

Przypominamy, że w myśl postanowień regulaminu takie postępowanie stanowi podstawę do dyskwalifikacji zawodnika. Informujemy, że zawodnicy, u których stwierdzono podobne przypadki naruszenia zasad fair-play nie zostaną dopuszczeni do drugiego etapu konkursu, a wszystkie wykryte plagiaty zostaną ujęte w protokole Komisji konkursowej. W przypadkach szczególnie rażących Komisja rozważy możliwość powiadomienia władz szkoły.
Z całą mocą podkreślamy, że naszym zamiarem jest premiowanie uczciwości i eliminowanie zachowań nagannych.