Zmiany w regulaminie konkursu

Szanowni Uczestnicy Konkursu PING,

serdecznie prosimy o ponowne zapoznanie się z Regulaminem konkursu , ponieważ wprowadziliśmy nowe, korzystniejsze dla Was zapisy. Prosimy o zwrócenie uwagi na punkty 8, 9 i 15 Regulaminu, które określają progi punktowe w kolejnych etapach konkursu oraz na punkt 16 Regulaminu, w którym jest mowa oprzywilejach dla laureatów konkursu PING.
Wprowadzone zmiany są jedynie uściśleniem poprzednich zapisów i nie zmieniają charakteru, ani trybu przeprowadzania konkursu.