Zapowiedź finału

Drodzy finaliści!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że finał dziewiątej edycji konkursu PING zostanie rozegrany w formie zdalnej 28 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy MS Teams. Pod tym adresem znajduje się treść regulaminu finału — prosimy was o zapoznanie się z nim. Adres e-mail konta Microsoft i numer telefonu prosimy przysłać na adres wiping(at)zut.edu.pl najpóźniej do 18.04.2021 r. Spotkanie testowe odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. o godz. 19:00.

Roboczy harmonogram finału wygląda następująco:

 • 10:00 otwarcie finału, słowo od Dziekana Wydziału Informatyki
 • 10:15–10:45 rozegranie części teoretycznej za pośrednictwem platformy Quizizz
 • 10:45–11:00 przerwa
 • 11:00–11:45 pierwsza tura — publikacja pierwszego zadania i czas na jego rozwiązanie
 • 11:45–12:00 przerwa
 • 12:00–12:45 druga tura — publikacja drugiego zadania i czas na jego rozwiązanie
 • 12:45–13:00 przerwa
 • 13:00–13:45 trzecia tura — publikacja trzeciego zadania i czas na jego rozwiązanie
 • 16:00 ogłoszenie wyników finału

Eliminacje rozstrzygnięte!

Z przyjemnością informujemy, że tutaj dostępny jest już protokół potwierdzający wyłonienie 10 finalistów 9. edycji konkursu WIPING. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaciętą rywalizację, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Prosimy o cierpliwość, bowiem rozegranie finału planujemy na kwiecień roku 2021, zatem dokładne informacje dotyczące szczegółów organizacji finału pojawią się bliżej marca 2021 r.

Ogłoszenia drobne

Drodzy uczestnicy!

W poniedziałek zamieściliśmy ostatnie, czwarte zadanie drugiego etapu i czas nadsyłania rozwiązań do niego minie 21.12.2020 r. o godz. 12:00. Jednocześnie ponownie daliśmy możliwość zgłaszania rozwiązań do pierwszego zadania drugiego etapu z uwagi na obecną sytuację. Rozwiązania do tego zadania można nadsyłać do 22.12.2020 r. do godz. 23:59.

Drugie zadanie drugiego etapu

Drodzy uczestnicy, w poniedziałek 30 listopada 2020 roku o godz. 12:00 opublikujemy drugie zadanie drugiego etapu. Wtedy upłynie też możliwość zgłaszania rozwiązań do pierwszego zadania. Dwa pozostałe zadania opublikujemy kolejno 7.12.2020 r. i 14.12.2020 r.

Zdecydowaliśmy również, że do 30.11.2020 r. do godz. 12:00 możecie jeszcze dosyłać potwierdzenia – po tej godzinie ostatecznie zamkniemy listę uczestników konkursu.

Życzymy Wam powodzenia na drugim etapie!

Pierwsze zadanie drugiego etapu konkursu.

Dziś o godz. 12:00 zamieściliśmy pierwsze zadanie drugiego etapu konkursu. Pamiętajcie o tym, że na drugim etapie nadsyłanie rozwiązań do zadania jest możliwe jedynie przez siedem dni.

Przypominamy również, że do 27 listopada 2020 r. do godz. 12:00 należy potwierdzić uczestnictwo, przesyłając skan wypełnionej zgody oraz potwierdzenia (w potwierdzeniu prosimy wskazać wyraźnie tryb – trzyletnie/czteroletnie liceum lub czteroletnie/pięcioletnie technikum).

Życzymy Wam powodzenia!

Etap pierwszy rozstrzygnięty!

Niniejszym informujemy, że 18 listopada 2020 roku komisja organizacyjna konkursu PING9 zapoznała się z przebiegiem i wynikami pierwszego etapu oraz ustaliła listę zawodników, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą wstępnie zakwalifikowanych zawodników dostępny jest tutaj.

Ponieważ warunkiem uczestnictwa w drugim etapie konkursu jest potwierdzenie faktu spełniania wymogów regulaminowych (tzn. bycia uczniem liceum bądź technikum) oraz przekazanie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy wszystkich wstępnie zakwalifikowanych zawodników, aby w terminie do godziny 12:00 27 listopada 2020 r. wysłali do organizatorów pocztą elektroniczną skan wypełnionego i poświadczonego formularza.

Adres, na który należy wysyłać skany, to: wiping@zut.edu.pl.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za zaciętą i gorącą rywalizację!

Drodzy uczestnicy!

W poniedziałek zamieściliśmy ostatnie zadanie pierwszego etapu. Z uwagi na listopadowe uroczystości podjęliśmy decyzję o przedłużeniu czasu zgłaszania rozwiązań wszystkich zadań w pierwszym etapie do 17.11.2020 do godz. 23:59, więc wciąż możecie poprawić swój wynik bądź wziąć udział.

Życzymy Wam powodzenia!

Ruszyła dziewiąta edycja konkursu PING!

Drodzy uczestnicy,
począwszy od tej edycji zdecydowaliśmy się wprowadzić kilka zmian:

 • zadania będziemy publikować na stronie wiping.pl w zakładce Zadania (wymagane jest założenie konta na stronie)
 • rozwiązania do zadań będziecie zgłaszać również przez stronę wiping.pl
 • znieśliśmy wymóg uczęszczania do klasy (przed)maturalnej, ażeby przejść do kolejnego etapu (wymóg ten nadal jest konieczny do uzyskania promesy)

Pierwsze zadanie zostało już opublikowane. Na początku musisz podać nazwę, którą będziesz się posługiwał, oraz adres e-mail, którego użyłeś przy rejestracji.