Kwestia korzystania z materiałów pomocniczych

Drodzy finaliści,

wczoraj podczas spotkania padło pytanie odnośnie korzystania z materiałów przygotowanych samodzielnie, które stanowią pomoc w programowaniu. Komisja konkursowa ustaliła, że każdy, kto chce skorzystać z takich materiałów, musi je przekazać Komisji (najpóźniej do 26.04.2021 r.), która po ich zatwierdzeniu zamieści je w sekcji Pliki w grupie na platformie MS Teams. Natomiast dopuszczamy korzystanie z dokumentacji, która zawiera się wewnątrz IDE (nie wymaga otwarcia osobnego okna przeglądarki).