Eliminacje rozstrzygnięte!

Z przyjemnością informujemy, że tutaj dostępny jest już protokół potwierdzający wyłonienie 7 finalistów 10. edycji konkursu WIPING. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaciętą rywalizację, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Prosimy o cierpliwość, bowiem rozegranie finału planujemy na pierwszą połowę kwietnia roku 2022, zatem dokładne informacje dotyczące szczegółów organizacji finału pojawią się bliżej marca 2022 r.

Etap pierwszy rozstrzygnięty!

Niniejszym informujemy, że 18 listopada 2021 roku komisja organizacyjna konkursu PING10 zapoznała się z przebiegiem i wynikami pierwszego etapu oraz ustaliła listę zawodników, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą wstępnie zakwalifikowanych zawodników dostępny jest tutaj.

Ponieważ warunkiem uczestnictwa na drugim etapie konkursu jest potwierdzenie faktu spełniania wymogów regulaminowych (tzn. uczęszczania do liceum bądź technikum) oraz przekazanie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy osób, które jeszcze jej nie dostarczyły), prosimy wszystkich wstępnie zakwalifikowanych zawodników, aby w terminie do godziny 12:00 1 grudnia 2021 roku  wysłali do organizatorów pocztą elektroniczną skan wypełnionego i poświadczonego formularza. Adres, na który należy wysyłać skany, to wiping@zut.edu.pl.

Przypominamy, że pierwsze zadanie drugiego etapu pojawi się 22 listopada 2021 roku o godz. 12:00.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za zaciętą i gorącą rywalizację!