Ruszyła dziewiąta edycja konkursu PING!

Drodzy uczestnicy,
począwszy od tej edycji zdecydowaliśmy się wprowadzić kilka zmian:

  • zadania będziemy publikować na stronie wiping.pl w zakładce Zadania (wymagane jest założenie konta na stronie)
  • rozwiązania do zadań będziecie zgłaszać również przez stronę wiping.pl
  • znieśliśmy wymóg uczęszczania do klasy (przed)maturalnej, ażeby przejść do kolejnego etapu (wymóg ten nadal jest konieczny do uzyskania promesy)

Pierwsze zadanie zostało już opublikowane. Na początku musisz podać nazwę, którą będziesz się posługiwał, oraz adres e-mail, którego użyłeś przy rejestracji.