Ostatnie zadanie pierwszego etapu konkursu

Drodzy uczestnicy,

o godz. 12:00 udostępniliśmy ostatnie zadanie pierwszego etapu ósmej edycji konkursu PING. Przypominamy, że czas na zgłaszanie rozwiązań upływa 26 listopada 2019 o godz. 23:59:59, zatem jest jeszcze czas na przyłączenie się do rywalizacji – warunkiem koniecznym przejścia do drugiego etapu jest zdobycie co najmniej 50% punktów (tj. 5,5 punktu) i pozytywna weryfikacja statusu (wkrótce udostępnimy wzór zaświadczenia).

Ponadto w przypadku testowym nr 7 zadania pierwszego oraz w przypadkach testowych nr 2 i 3 zadania drugiego odkryliśmy błąd. Po naprawie dokonaliśmy ponownej oceny zgłoszeń