Rozpatrzenie protestu i korekta protokołu

Drodzy uczestnicy,

po zapoznaniu się z protestem, który wpłynął do nas pocztą elektroniczną  i po stwierdzeniu, że ranking generowany automatycznie przez system SPOJ zawiera oczywiste nieprawidłowości, zdecydowaliśmy się na „ręczne” (choć skomputeryzowane) przeliczenie głosów, którego efektem jest skorygowany protokół, z którym możecie zapoznać się tutaj. Tym samym traci ważność protokół opublikowany poprzednio.

Wszelkie inne ustalenia, w szczególności wymóg potwierdzenia faktu uczęszczania do klasy uprawniającej do kwalifikacji do następnego etapu, pozostają w mocy.

Serdecznie przepraszamy za niezawinione przez nas zawirowania i gorąco gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym.

Z poważaniem

Organizatorzy