Ostatnie zadanie trzeciego etapu już opublikowane!

Ostatnie zadanie etapu pierwszego już opublikowane!

Przypominamy, że rozwiązania tego i pozostałych zadań nadsyłać można do poniedziałku 22 grudnia 2014 do godziny 12:00.

Przypominamy również, że warunkiem uwzględnienia uczestnika w klasyfikacji pierwszego etapu jest dopełnienie wymogu rejestracji na stronie www.wiping.pl.

Powodzenia!