Pierwszy etap rozstrzygnięty!

Niniejszym informujemy, że komisja organizacyjna konkursu PING2 na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2013 roku zapoznała się z przebiegiem i wynikami pierwszego etapu oraz ustaliła listę zawodników, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą zakwalifikowanych zawodników dostępny jest tutaj.

Ponieważ warunkiem uczestnictwa w drugim etapie konkursu jest potwierdzenie faktu spełniania wymogów regulaminowych (tzn. uczęszczania do ostatniej lub przedostatniej klasy liceum bądź technikum), prosimy wszystkich zakwalifikowanych zawodników, aby w terminie do 27 listopada 2013 nadesłali do organizatorów pocztą tradycyjną wypełniony i poświadczony formularz, który dostępny jest tutaj.

Adres organizatora to:

KONKURS PING
Wydział Informatyki ZUT
ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin

Przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres wiping@zut.edu.pl ułatwi pracę organizatorów, za co z góry dziękujemy.

Jednocześnie informujemy, że pierwsze zadanie drugiego etapu konkursu PING2 zostanie opublikowane 25 listopada 2013 o godzinie 12:00. W odróżnieniu od pierwszego etapu, zgłaszanie rozwiązań będzie możliwe tylko w ciągu tygodnia od daty publikacji zadania. Wyjątkiem od tej zasady będzie okres świąteczny, ale o tym fakcie poinformujemy z odpowiednim momencie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za zaciętą i gorącą rywalizację!

Organizatorzy