Termin opublikowania pierwszego zadania

W związku z licznymi pytaniami i prośbami dotyczącymi konkursu zdecydowaliśmy się na przesunięcie terminu publikacji pierwszego zadania o tydzień, by dać szanse większej liczbie potencjalnych uczestników.

Za zmianę powyższą serdecznie przepraszamy.