Etap pierwszy rozstrzygnięty!

Niniejszym informujemy, że 27 listopada 2019 roku komisja organizacyjna konkursu PING8 zapoznała się z przebiegiem i wynikami pierwszego etapu oraz ustaliła listę zawodników, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą wstępnie zakwalifikowanych zawodników dostępny jest tutaj.

Ponieważ warunkiem uczestnictwa w drugim etapie konkursu jest potwierdzenie faktu spełniania wymogów regulaminowych (tzn. uczęszczania do ostatniej lub przedostatniej klasy liceum bądź technikum w starym trybie: trzyletnie liceum bądź czteroletnie technikum) oraz przekazanie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy wszystkich wstępnie zakwalifikowanych zawodników, aby w terminie do godziny 12:00 9 grudnia 2019 wysłali do organizatorów pocztą elektroniczną skan wypełnionego i poświadczonego formularza, który będzie dostępny na naszej stronie od poniedziałku 2 grudnia.

Adres, na który należy wysyłać skany, to: wiping@zut.edu.pl.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za zaciętą i gorącą rywalizację!