Ostatnie zadanie pierwszego etapu!

Drodzy uczestnicy! Dzisiaj, tzn. 4 listopada 2013 roku publikujemy ostatnie zadanie pierwszego etapu konkursu WIPING2. Aż do zamknięcia etapu, tzn. do 12 listopada 2013, godz 11:59, możecie zgłaszać rozwiązania tego i pozostałych zadań i przez cały ten okres zgłoszenia nowych uczestników będą przyjmowane.

Przypominamy, że aby zostać poddanym procedurze kwalifikacyjnej i przejść do etapu drugiego, nalezy rownież zarejestrować się na stronie https://www.wiping.pl – bez spełnienia tego wymogu uczestnik będzie pominięty w czasie kwalifikacji.