Trzecie zadanie konkursowe I etapu

Zapraszamy do nadsyłania rozwiązań już trzeciego z czterech zadań I etapu konkursu PING.

Przypominamy jednocześnie, że na nadsyłanie rozwiązań WSZYSTKICH zadań (także poprzednich) macie czas już tylko do 12 listopada godzina 11:59.

Pamiętajcie także o zarejestrowaniu się TAKIM SAMYM loginem na stronie i w systemie SPOJ – przypominamy o tym gdyż widzimy, że liczba  poprawnie zarejestrowanych osób jest znacznie mniejsza niż osób nadsyłających rozwiązania w systemie SPOJ. Sprawdźcie zatem jeszcze raz swój login. W razie problemów skontaktujcie się z nami (wiping@zut.edu.pl).