Komunikat

Z przykrością informujemy, że wykryliśmy pierwsze przypadki plagiatów. Z jeszcze większą przykrością odkryliśmy, że w co najmniej dwóch przypadkach dotyczy to niedozwolonej pomocy udzielanej przez nauczyciela.

Przypominamy, że w myśl postanowień regulaminu takie postępowanie stanowi podstawę do dyskwalifikacji zawodnika. Informujemy, że zawodnicy, u których stwierdzono podobne przypadki naruszenia zasad fair-play nie zostaną dopuszczeni do drugiego etapu konkursu, a wszystkie wykryte plagiaty zostaną ujęte w protokole Komisji konkursowej. W przypadkach szczególnie rażących Komisja rozważy możliwość powiadomienia władz szkoły.
Z całą mocą podkreślamy, że naszym zamiarem jest premiowanie uczciwości i eliminowanie zachowań nagannych.