Początek drugiego etapu i pierwsze zadanie

Dziś o godzinie 12:00 w sekcji Zadania opublikowaliśmy pierwsze zadanie drugiego etapu konkursu — na tym etapie czas rozwiązania każdego zadania wynosi tydzień, zatem rozwiązania do tego zadania można przysyłać najpóźniej do 27.11.2023 12:00. Kolejne zadania opublikujemy zgodnie z harmonogramem, czyli:

  • 27 listopada 2023 r.
  • 4 grudnia 2023 r.
  • 11 grudnia 2023 r.

Wstępnie zakwalifikowanych uczestników, którzy nie potwierdzili jeszcze swojego statusu lub nie przysłali skanu zgody, o których pisaliśmy w poprzednim komunikacie, prosimy o dopełnienie formalności w nieodwołalnym terminie 27.11.2023 r. 12:00 — w przeciwnym razie skutkuje to wykluczeniem z dalszej rozgrywki.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Pierwszy etap rozstrzygnięty

Niniejszym informujemy, że 15 listopada 2023 roku komisja organizacyjna konkursu PING12 zapoznała się z przebiegiem i wynikami pierwszego etapu oraz ustaliła listę zawodników, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą wstępnie zakwalifikowanych zawodników dostępny jest tutaj.

Ponieważ warunkiem uczestnictwa w drugim etapie konkursu jest potwierdzenie faktu spełniania wymogów regulaminowych (tzn. bycia uczniem liceum bądź technikum) oraz przekazanie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy wszystkich wstępnie zakwalifikowanych zawodników (którzy jeszcze nie przysłali dokumentów), aby w terminie do godziny 12:00 27 listopada 2023 r. wysłali do organizatorów pocztą elektroniczną skan wypełnionego i poświadczonego formularza.

Adres, na który należy wysyłać skany, to: wiping@zut.edu.pl.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za zaciętą i gorącą rywalizację!

Piąte zadanie pierwszego etapu

Dziś o godzinie 12:00 w sekcji zadania opublikowaliśmy piąte i zarazem ostatnie zadanie pierwszego etapu. Rozwiązania do wszystkich zadań można zgłaszać do 10 listopada 2023 godz. 12:00.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych (niemożność założenia konta, trudność w zgłaszaniu rozwiązań) bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia.

Czwarte zadanie pierwszego etapu

Dziś o godz. 12:00 w sekcji zadania zamieściliśmy czwarte z pięciu zadań eliminacyjnych pierwszego etapu. Przypominamy, że rozwiązania do wszystkich zadań można zgłaszać do 10 listopada 2023 roku godz. 12:00.

Z kolei w zadaniu trzecim w wypisie nie należy pomijać partii, która nie uzyskała mandatów.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, a aktualnym uczestnikom życzymy powodzenia!