Drugie zadanie drugiego etapu

Drodzy uczestnicy,

w poniedziałek, 9 grudnia o godzinie 12:00 opublikujemy treść drugiego zadania drugiego etapu naszego konkursu. W tym samym momencie upłynie też termin zgłaszania rozwiązań pierwszego zadania oraz nadsyłania potwierdzeń uczestnictwa. Kolejne zadania (na rozwiązanie każdego z nich będziecie mieli 7 dni) pojawią się w następujące dni:

  • 16 grudnia 2019
  • 24 lutego 2020

Zamknięcie drugiego etapu nastąpi 2 marca.

Ważny komunikat

Ponieważ warunkiem uczestnictwa w drugim etapie konkursu jest potwierdzenie faktu spełniania wymogów regulaminowych (tzn. uczęszczania do ostatniej lub przedostatniej klasy liceum bądź technikum) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy wszystkich wstępnie zakwalifikowanych zawodników, aby w terminie do 9 grudnia 2019  przesłali do organizatorów pocztą elektroniczną skan wypełnionego i poświadczonego formularza, który dostępny jest tutaj. Osoby, które nie założyły konta na stronie wiping.pl, a które spełniają pozostałe wymogi, również prosimy o przesłanie oświadczenia i założenie konta.

Adres, na który należy wysyłać skany, to: wiping@zut.edu.pl.

Nienadesłanie potwierdzenia spowoduje dyskwalifikację uczestnika.

Etap pierwszy rozstrzygnięty!

Niniejszym informujemy, że 27 listopada 2019 roku komisja organizacyjna konkursu PING8 zapoznała się z przebiegiem i wynikami pierwszego etapu oraz ustaliła listę zawodników, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą wstępnie zakwalifikowanych zawodników dostępny jest tutaj.

Ponieważ warunkiem uczestnictwa w drugim etapie konkursu jest potwierdzenie faktu spełniania wymogów regulaminowych (tzn. uczęszczania do ostatniej lub przedostatniej klasy liceum bądź technikum w starym trybie: trzyletnie liceum bądź czteroletnie technikum) oraz przekazanie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy wszystkich wstępnie zakwalifikowanych zawodników, aby w terminie do godziny 12:00 9 grudnia 2019 wysłali do organizatorów pocztą elektroniczną skan wypełnionego i poświadczonego formularza, który będzie dostępny na naszej stronie od poniedziałku 2 grudnia.

Adres, na który należy wysyłać skany, to: wiping@zut.edu.pl.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za zaciętą i gorącą rywalizację!