Słowo dziekana

Słowo Dziekana

Wydział Informatyki oferuje studia trudne, ale gwarantujące pracę. Gwarantuje też wspaniałą przygodę intelektualną. Informatyka to kierunek o szczególnym kolorycie wielu wyborów, wielu bardzo zróżnicowanych obszarów fascynacji technologicznych. To kierunek dla każdego, kto spełnia pewne oczekiwania -> przeczytaj Sylwetkę kandydata.
Konkurs, do udziału w którym, gorąco zachęcam, ma być pierwszym sprawdzianem Twoich, przyszły informatyku, wiedzy i umiejętności.
Życząc sukcesów, wyrażam nadzieję, że już niedługo spotkamy się na Wydziale Informatyki.

Dziekan Wydziału Informatyki
Prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński