Ogłoszenia drobne

Drodzy uczestnicy!

W poniedziałek zamieściliśmy ostatnie, czwarte zadanie drugiego etapu i czas nadsyłania rozwiązań do niego minie 21.12.2020 r. o godz. 12:00. Jednocześnie ponownie daliśmy możliwość zgłaszania rozwiązań do pierwszego zadania drugiego etapu z uwagi na obecną sytuację. Rozwiązania do tego zadania można nadsyłać do 22.12.2020 r. do godz. 23:59.