Pierwsze zadanie drugiego etapu konkursu.

Dziś o godz. 12:00 zamieściliśmy pierwsze zadanie drugiego etapu konkursu. Pamiętajcie o tym, że na drugim etapie nadsyłanie rozwiązań do zadania jest możliwe jedynie przez siedem dni.

Przypominamy również, że do 27 listopada 2020 r. do godz. 12:00 należy potwierdzić uczestnictwo, przesyłając skan wypełnionej zgody oraz potwierdzenia (w potwierdzeniu prosimy wskazać wyraźnie tryb – trzyletnie/czteroletnie liceum lub czteroletnie/pięcioletnie technikum).

Życzymy Wam powodzenia!