Ważny komunikat

Ponieważ warunkiem uczestnictwa w drugim etapie konkursu jest potwierdzenie faktu spełniania wymogów regulaminowych (tzn. uczęszczania do ostatniej lub przedostatniej klasy liceum bądź technikum) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy wszystkich wstępnie zakwalifikowanych zawodników, aby w terminie do 9 grudnia 2019  przesłali do organizatorów pocztą elektroniczną skan wypełnionego i poświadczonego formularza, który dostępny jest tutaj. Osoby, które nie założyły konta na stronie wiping.pl, a które spełniają pozostałe wymogi, również prosimy o przesłanie oświadczenia i założenie konta.

Adres, na który należy wysyłać skany, to: wiping@zut.edu.pl.

Nienadesłanie potwierdzenia spowoduje dyskwalifikację uczestnika.