Drugie zadanie drugiego etapu

Drodzy uczestnicy,

w poniedziałek, 9 grudnia o godzinie 12:00 opublikujemy treść drugiego zadania drugiego etapu naszego konkursu. W tym samym momencie upłynie też termin zgłaszania rozwiązań pierwszego zadania oraz nadsyłania potwierdzeń uczestnictwa. Kolejne zadania (na rozwiązanie każdego z nich będziecie mieli 7 dni) pojawią się w następujące dni:

  • 16 grudnia 2019
  • 24 lutego 2020

Zamknięcie drugiego etapu nastąpi 2 marca.