Trzecie zadanie konkursowe

Drodzy uczestnicy. W poniedziałek tj. 9.01 opublikowane zostanie kolejne, trzecie już, zadanie drugiego etapu konkursu. Przypominamy jednocześnie, że termin zgłaszania rozwiązań to wspomnianego zadania upłynie 16.01. Powodzenia!