Eliminacje zakończone – finaliści wyłonieni!

Drodzy uczestnicy konkursu WIPING,

z ogromną radością publikujemy ostateczne wyniki II etapu i dziękujemy wszystkim zawodnikom za zaciętą i emocjonującą rozgrywkę, a zwycięzcom gratulujemy wejścia do finału.

Śpieszymy poinformować, jak przebiegnie finał tegorocznej edycji konkursu PING.

W odróżnieniu od edycji poprzednich podjęliśmy decyzję o połączeniu finału naszego konkursu z organizowaną przez nasz Wydział konferencją R@BBIT’2015, ważnym regionalnym wydarzeniem, skupiającym podmioty zaangażowane w rozwój informatyki, zarówno komercyjne, jak naukowe i samorządowe. R@BBIT to prelekcje technologiczne, pokazy oraz targi pracy branży IT. Wśród uczestników konferencji spotkać można wielkie światowe koncerny i mniejsze, ale dynamicznie rozwijające się firmy lokalne. U podstaw decyzji o mariażu PINGa i R@BBITa leżał więc zamiar umożliwienia naszym uczestnikom zapoznania się z najnowszymi trendami w branży IT, a z drugiej strony, chęć zaprezentowania najlepszych uczestników konkursu gronu potencjalnych, przyszłych pracodawców. Zamiar ten mamy także nadzieję zrealizować poprzez wykorzystanie ofert złożonych przez naszych sponsorów, czynnie uczestniczących w konferencji R@BBIT. Jedną z nich są warsztaty, na które już dzisiaj zapraszamy wszystkich uczestników finału, drugą – unikalna nagroda w postaci stażu, przeznaczona dla finalisty, który podejmie u nas studia i pomyślnie zaliczy dwa pierwsze semestry.

Taka konstrukcja obu wydarzeń powoduje, że finał konkursu PING rozciągnie się na dwa dni. Wstępna agenda prezentuje się następująco:

  • 13 kwietnia (poniedziałek): przyjazd i zakwaterowanie uczestników przybywających spoza Szczecina,
  • 14 kwietnia (wtorek): rozgrywka finałowa: część teoretyczna i praktyczna, udział w warsztatach,
  • 15 kwietnia (środa): ceremonia otwarcia konferencji R@BBIT, połączona z wręczeniem nagród dla laureatów.

Z powodów organizacyjnych prosimy wszystkich finalistów i ich opiekunów o potwierdzenie swojego przybycia najpóźniej do dnia 27 marca do godz. 12:00 drogą mailową na adres swernikowski@zut.edu.pl. Brak takiego komunikatu będzie dla nas jednoznaczny z rezygnacją z uczestniczenia w finale, dlatego bardzo prosimy o nieodkładanie tego na ostatnią chwilę. Ze swojej strony pokrywamy koszty noclegu i wyżywienia dla co najwyżej jednego opiekuna dla każdej z grup. Przyjazd większej liczby opiekunów jest możliwy tylko na własny koszt, przy czym dla takich osób nie jesteśmy w stanie zagwarantować noclegu razem zresztą grupy.

Czekamy na potwierdzenia!

Do zobaczenia w Szczecinie!