Ważny komunikat organizatorów

W trakcie opracowywania wyników pierwszego etapu natrafiliśmy na niedające rozstrzygnąć się wątpliwości dotyczące danych zawodników. Oto one:

  1. Szymon Obszan – nieistniejący adres email
  2. Artur Czernia – niepoprawny login systemu SPOJ
  3. Sławomir Onyszko – brak informacji o lokalizacji

Wzywamy w/w uczestników do wyjaśnienia swojego statusu drogą mailową najpóźniej do 7 stycznia godz. 12:00. Brak takiego wyjaśnienia spowoduje nieodwołalne usunięcie uczestnika z listy startowej.