Konkurs sponsorski

Z przyjemnością informujemy, że obok konkursu praktycznego rozegrany zostanie dodatkowy mini-konkurs  o nagrodę ufundowaną przez jednego z naszych sponsorów, firmę criticue.com. W ramach konkursu uczestnicy odpowiadać będą na jedno otwarte pytanie dotyczące informatyki, przy czym zarówno pytanie jak i odpowiedź wyrażone zostaną w języku angielskim. Odpowiedź nie będzie mogła przekraczać 50 słów. Oceniane będą zarówno poprawność merytoryczna i jak i formalna. Zachęcamy do spróbowania swoich sił także w tej rozgrywce!