Tutorial SPOJ

1. Rejestracja

Klikając na stronie SPOJ w menu na przycisk ‘rejestracja’ przejdziesz do rejestracji.


Login, który tutaj podasz będzie potrzebny przy rejestracji na stronie konkursu (wiping.pl).

 

Jeśli Twoja szkoła znajduje się na liście podpowiedzi („instytucja/szkoła”) to ją wpisz, w przeciwnym wypadku pomiń to pole (zostaw puste).
Kolejnym polem na które powinieneś zwrócić uwagę, jest pole z domyślnym językiem programowania – nie oznacza to jednak, że tylko w takim będziesz mógł rozwiązywać zadania. Po poprawnym wypełnieniu powyższego formularza, rejestracja na SPOJ-u zostanie zakończona.

2. Zadania.

Zadania konkursowe będą umieszczane w zakładce ‘zadania’. O umieszczeniu nowych zadań, będziemy także informować na stronie konkursu (wiping.pl).


Po kliknięciu na nazwę zadania zostanie wyświetlona jego treść (zwróć uwagę na kod zadania, będzie on potrzebny przy zgłaszaniu rozwiązania).
Typowe zadanie składa się z:
– treści,
– wejścia (informacje, jakie twój program będzie dostawał na wejściu; będzie na nich pracować),
– wyjścia (to, co twój program na zwracać, wyliczać),
– przykładu (dane wejściowe + wyjście).


Pod każdym zadaniem umieszczona będzie informacja o językach programowania w jakich przyjmowane będzie dane rozwiązanie:

3. Zgłaszanie rozwiązania.

Aby zgłosić rozwiązanie, przejdź do zakładki ‘zgłaszanie’. Zostanie wyświetlony edytor, w którym możesz umieścić swój kod, bądź też załadować go z pliku:


Pamiętaj o wyborze języka programowania, w którym napisałeś kod. Upewnij się też, że został przepisany prawidłowy kod zadania. Po wpisaniu wszystkich informacji naciśnij przycisk ‘Wyślij’.

4. Sprawdzenie statusu rozwiązania.

Przejdź do strony ‘status’, aby podejrzeć postęp sędziowania twojego rozwiązania. Zobaczysz następujący rezultat:


Statusy z którymi najczęściej będziesz się spotykać:
– zaakceptowano (AC) – program wykonał się poprawnie i zwrócił poprawną odpowiedź,
– błędna odpowiedź (WA) – program wykonał się poprawnie, ale nie zwrócił prawidłowej
odpowiedzi,
– przekroczono limit czasu (TLE) – program skompilował i uruchomił się w prawidłowy sposób,
ale nie zakończył działania w wyznaczonym czasie,
– błąd kompilacji:


W takim wypadku, po naciśnięciu ‘błąd kompilacji’ zostaną wyświetlone informacje, jakie zostały zwrócone przez kompilator:


W tym przypadku poinformuje nas o braku średnika w 12 linii.

W razie wątpliwości link to dokładniejszych tutoriali:

>>Tutoriale SPOJ<<